Plugin

Kiến Thức Chung Về Plugin WordPress

Plugin là một phần rất quan trọng của WordPress. Vì chính nó tạo nên sức mạnh cho website WordPress. Plugin được xem là những ứng dụng mà bạn cài đặt vào website WordPress, giúp bạn thêm những tính năng mới vào trong website. Nó cho phép bạn có thể tạo được bất cứ thể loại website nào, không chỉ tạo blog cá nhân. Mỗi loại plugin sẽ có một công dụng cũng như chức năng riêng. Có một câu nói phổ biến trong cộng đồng WordPress: “Có một plugin làm việc đó.” Nếu một chức năng không khả dụng trong mặc định WordPress, thì sẽ có một plugin khác làm việc đó.
Back to top button
Close
Close