Xây dựng thương hiệu cá nhân

Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Và Những Nguyên Tắc

Thương hiệu cá nhân là những ấn tượng tốt đẹp mà bạn gầy dựng trong tâm trí người khác. Là tất cả những gì bạn làm để thể hiện năng lực và các giá trị của bản thân. “Tôi là ai, tôi làm được gì và tôi khác biệt như thế nào”. Không đơn thuần chỉ thể hiện qua hình ảnh bên ngoài, mà điều này còn là cách tự bạn nhận thức về các giá trị cốt lõi, ưu khuyết điểm, năng lực của chính bạn. Nó giúp bạn tạo nên sự khác biệt, đại diện cho những gì bạn muốn chia sẻ ra cộng đồng. Đây là thứ duy nhất không ai có thể lấy đi từ bạn và mang lại lợi ích kéo dài xuyên suốt sự nghiệp. Nhưng để xây dựng được Thương Hiệu Cá Nhân Bền Vững thì bạn cần biết về những Nguyên Tắc sau: … (Xem thêm)
Back to top button