bitcoin

Bitcoin là gì?

Bitcoin là đồng tiền của Internet được mọi người chuyên gọi với một cái tên riêng là “Tiền điện tử”. Là một loại tiền kỹ thuật số, được mã hóa và phát hành trên thị trường mạng vào năm 2009.

Tiền ảo  được trao đổi trực tiếp trên mạng Internet mà không thông qua một trung gian nào. Cách thức vận hành của nó khác hoàn toàn so với các loại tiền tệ bình thường, không có bất cứ cá nhân, tổ chức nào quản lý các giao dịch. Mà chỉ là tự giao dịch qua Internet với người mà bạn muốn chuyển tiền.

Back to top button