Lập trình

Hướng Dẫn Restore Website Wordpress Sử Dụng Directadmin

Restore Website khi:

  • Website bị lỗi không khôi phục được
  • Chuyển host
  • Đổi tên miền

Restore Website cần có:

  • Một file nén chứa mã nguồn của website
  • Một file database của website

Lưu ý khi tiến hành restore website:

  • Trước khi tiến hành khôi phục bạn nên tạo một database hoàn toàn mới
  • Thư mục cần khôi phục tập tin trên host cần được làm trống hoàn toàn

Xem thêm:

Cách restore Website Wordpress Sử Dụng Directadmin:

Bước 1: Bạn cần đăng nhập link quản lý (IP) của Directadmin và tiến hành đăng nhập với tài khoản quản lý.

Hướng Dẫn Restore Website Wordpress Sử Dụng Directadmin

Bước 2: Bạn click vào mục “File Manager” trong mục “Your account” để restore website.

Hướng Dẫn Restore Website Wordpress Sử Dụng Directadmin

Bước 3: Click vào mục “Public­­_htm”

Hướng Dẫn Restore Website Wordpress Sử Dụng Directadmin

Bước 4: Kéo xuống cuối trang và chọn “Upload files to current directory”

Hướng Dẫn Restore Website Wordpress Sử Dụng Directadmin

Bước 5: Click vào “Chọn tệp” chọn và tải file nén của source lên. Sau khi tải file lên click vào “Upload Files”

Hướng Dẫn Restore Website Wordpress Sử Dụng Directadmin

Bước 6: Click vào “Click here to go back” để quay lại

Hướng Dẫn Restore Website Wordpress Sử Dụng Directadmin

Bước 7: Sau khi hoàn thành bước 6, màn hình sẽ hiện ra như hình bên dưới (lưu ý: Thư mục cần khôi phục tập tin trên host cần được làm trống hoàn toàn chỉ còn lại một file mà bạn vừa upload “file nén của source”). Sau đó click “Extract”

Hướng Dẫn Restore Website Wordpress Sử Dụng Directadmin

Bước 8: Tiếp tục click vào mục “Extract”

Hướng Dẫn Restore Website Wordpress Sử Dụng Directadmin

Bước 9: Click vào mục “Go to/ domains/lestino.com/public_html”

Hướng Dẫn Restore Website Wordpress Sử Dụng Directadmin

Bước 10: Click “Home”

Hướng Dẫn Restore Website Wordpress Sử Dụng Directadmin

Bước 11: Click vào mục “phpMyAdmin” trong mục “Advanced Features” để restore website.

Hướng Dẫn Restore Website Wordpress Sử Dụng Directadmin

Bước 12: Click vào tên database website của bạn, ở đây là “lestion_sql”

Hướng Dẫn Restore Website Wordpress Sử Dụng Directadmin

Bước 13: Click vào “Nhập”

Hướng Dẫn Restore Website Wordpress Sử Dụng Directadmin

Bước 14: Click vào mục “Chọn tệp” để tải file database

Hướng Dẫn Restore Website Wordpress Sử Dụng Directadmin

Bước 15: Sau khi tải file database xong, bạn kéo xuống cuối trang click “Thực hiện”

Hướng Dẫn Restore Website Wordpress Sử Dụng Directadmin

Bước 16: Nếu màn hình của bạn có hình  giống bên dưới là bạn đã thành công!

Nhưng nếu báo lỗi thì nguyên nhân là chính là bạn chưa xóa database cũ. Việc bạn cần làm là xóa database cũ và thực hiện up lại file database theo trình tự từ bước 10

Hướng Dẫn Restore Website Wordpress Sử Dụng Directadmin

Bước 17: Bước này chỉ áp dụng cho những bạn muốn thay đổi thông tin domain

Click vào database của bạn –> wp_options

huong-dan-backuo-va-restore-website-wordpress (3)

Bước 18: Sau khi click wp_options sẽ có tab mới hiện ra. Bạn chú ý đến mục “Option_name” và “Option_value”.

Ở mục “Option_name” chú ý đến SiteurlHome, ở đây bạn cần thay đổi thông tin domain của bạn. Sau đó lưu lại.

huong-dan-restore-website-wordpress (2)

Bước 19: Sau khi thay đổi thông tin domain xong bạn cần đăng nhập vào quản trị website để lưu thông tin bạn vừa thay đổi.

 Click Settings –> Permalinks –> Post Name –> Seve Chaneges.

huong-dan-restore-website-wordpress (1)

Chúc các bạn áp dụng thành công!

Show More

EPAL Solution

Thiết kế Website chuyên nghiệp, Phần mềm CRM, Phần mềm quản lý thu học phí.

Related Articles

Back to top button