Quản lý nhân sự

Quản Lý Nhân Sự Và Những Khó Khăn

Sự phát triển của công nghệ và những ứng dụng của Internet đã làm thay đổi mô hình và cách thức hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Nếu như, khách hàng là người trả lương, thì nhân viên lại là người quyết định chất lượng sản phẩm. Hai nhân tố này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp. Bạn có thể thấy rằng, những công ty thành công đều có xuất phát điểm là các nhân viên giỏi. Những người có thể thu hút được hàng ngàn khách hàng đến với công ty.

Công ty có quy mô càng lớn thì số lượng nhân viên càng nhiều, việc quản lý nguồn nhân lực bằng phương pháp thủ công ngày càng lộ rõ những hạn chế của nó. Nên việc sử dụng phần mềm quản lý nhân sự trở thành xu hướng tất yếu của nhà quản trị.

(Xem thêm)

Close