Bitcoin Crypto

Bitcoin là gì?

Bitcoin là đồng tiền “Tiền điện tử”. Là một loại tiền kỹ thuật số ứng dụng công nghệ mã hóa Blockchain, phát hành vào năm 2009.

Close