Email - SMS MarketingEmail Doanh NghiệpKinh Doanh 4.0Online Marketing

Hướng dẫn cấu hình Email Server trên Outlook

Để sử dụng Email server trên Outlook chúng ta thực hiện các bước sau:
1. Mở app Outlook sau chọn Add Account, sẽ xuất hiện hộp thoại như bên dưới, kích chọn Options “Manual setup or additional server types“:
addnew 1

2. Nhấn Next để tiếp tục, kích chọn POP or IMAP và nhấn Next:
popimap

3. Điền đầy đủ thông tin vào các ô tương ứng ở hộp thoại Add Account, chú ý ở hai ô Incoming mail serverOutgoing mail server (SMTP) chúng ta sẽ điền tên máy chủ là sv3.tmail.vn:
cauhinh

4. Kích chuột vào More Settings…, sẽ xuất hiện hộp thoai “Internet E-mail Settings, nhấp chuột chọn Outgoing Server và tích chọn vào ô “My outging server (SMTP)…” sau đó nhấn OK để lưu lại chọn lựa:
smtp

Tiếp theo chọn Advanced ở hộp thoại này để cấu hình các Port cho Income và Outcome, chúng ta chọn như hình ảnh bên dưới (Nếu cấu hình Email với POP3 thì port POP3 sẽ là 995SMTP port là 587 đồng thời tích chọn vào ô ssl):
smtp2
Nhấn OK để hoàn tất việc chỉnh sửa.

5. Nhấn Next để máy chủ Outlook kiểm tra việc cấu hình có đúng hay không, lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại “Test Account Settings”, nếu xuất hiện hai tick màu xanh và StatusCompleted thì là việc cấu hình các thông số đã chính xác, nếu báo Failed thì cần kiểm tra lại các thông số cấu hình. Nhấn Close để đóng lại việc kiểm tra:
testing

6. Nhấn Finish để hoàn thành cài đặt:
finish

Nếu trong quá trình cấu hình có gặp các lỗi hoặc vấn đề khác, các bạn có thể gửi Email về mail: support@epal.vn

Show More

EPAL Solution

Thiết kế Website chuyên nghiệp, Phần mềm CRM, Phần mềm quản lý thu học phí.

Related Articles

Trả lời

Back to top button