Hướng Dẫn Sử Dụng File Manager

Hướng Dẫn Sử Dụng File Manager Trên DirectAdmin

Trên DirectAdmin (DA) có tích hợp sẵn một công cụ quản lý file được gọi là File Manager. Công cụ này giúp bạn làm nhiều việc liên quan đến dữ liệu các website. Bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng File Manager Trên DirectAdmin.  1. Chỉnh sửa, đổi tên, bảo vệ, sao chép file, thư mục trong File Manager Bước 1: Bạn cần đăng nhập link quản lý (IP) của Directadmin và tiến hành đăng nhập với tài khoản quản lý để thay đổi mật khẩu DirectAdmin. Bước 2: Bạn click vào mục “File Manager” trong mục “Your account” để backlup website. … (Xem thêm)
Back to top button
Close
Close