Chiến Lược Email Marketing

Tôi Muốn Thực Hiện Chiến Lược Email Marketing, Nhưng Không Biết Bắt Đầu Từ Đâu

Điều quan trọng khi xây dựng chiến lược Email Marketing là phải tự tin, kiên trì luôn luôn thực hiện việc test, kiểm tra kết quả… để đạt được tỉ lệ action cao.

Vậy ta nên bắt đầu chiến lược Email Marketing từ đâu? Đây là cách mà tôi xây dựng chiến lược email marketing, các bạn có thể tham khảo.

Thực tế, có hàng trăm điều bạn cần ghi nhớ và làm theo khi làm email marketing. Đương nhiên chúng mang những giá trị khác nhau và bạn sẽ gặp khó khăn trong việc dung hòa nó. Lý thuyết vẫn là lý thuyết, nó chỉ mang tính chất định hướng, chứ không phải là quyết định.

Còn việc bạn áp dụng những lý thuyết đó vào chiến lược marketing như thế nào mới là quan trọng. Bạn hãy kiên trì dù có thất bại. Có như vậy bạn mới biết được mình nên đi hướng nào và bạn sẽ thành công trong những chiến lược sau này.

Back to top button